تبلیغات
برای روز تازه , اجازه بی اجازه - آینه

آینه

سه شنبه 8 فروردین 1391 06:48 ب.ظ

نویسنده : علی معارفی
ارسال شده در: بدون شرح!!! ،
یکی از زیباترین آهنگهایی که شنیدم رو براتون ترجمه میکنم. آهنگ آینه از لیل وین و برونو مارس تقدیم به همه ی دوستای فیس نماییم!!

Lil WayneFeat Bruno Mars – Mirror Lyrics

قسمت رپ لیل وین[Lil Wayne]


With everything happening today

با وجود تمام اتفاقهایی که امروز ممکنه بیفته


You dont know whether you’re coming or going

تو حتی نمیدونی میای یا میری؟


But you think that you’re on your way

اما پیش خودت فکر میکنی که داری راه خودت رو درست میری


Life lined up on the mirror dont blow it

زندگی توی آینه ادامه داره نترکونش(نشکونش)


Look at me when Im talkin to you

بهم نگاه کن وقتی دارم باهات صحبت میکنم


You looking at me but I’m lookin through you

تو داری به من نگاه میکنی اما من دارم به تو مینگرم(منظورش تو آینست)


I see the blood in your eyes

من خون رو (جنون) رو توی چشمانت میبینم


I see the love in disguise

من عشق در پرده (نقاب) رو میبینم


I see the pain hidden in your pride

من دردی رو که در غرور و افتخار به خودت هست رو میبینم


I see you’re not satisfied

من میبینم که تو ارضا درونی نیستی


And I dont see nobody else

و من هیچ کس دیگه رو نمیبینم


I see myself I’m looking at the

من فقط خودم رو میبینم که دارم بهش نگاه میکنم


قسمت آر اند بی برونو مارس[Bruno Mars]


Mirror on the wall, here we are again

آینه ی روی دیوار دوباره ما اینجاییم روبه روی هم


Through my rise and fall

همیشه با من بودی در همه ی پستی ها و بلندیها


You’ve been my only friend

تو تنها رفیقم بودی


You told me that they can understand the man I am

آینه , تو به من گفتی که اونها(مردم) من رو درک میکنند


So why are we here talkin’ to each other again

پس چرا دوباره من و تو اینجاییم و دوباره داریم باهم حرف میزنیم؟


قسمت رپ لیل وین[Lil Wayne]


Oh, I see the truth in your lies

آه من در دروغهایی که تو (آینه) به من میگی حقیقت رو میبینم


I see nobody by your side

(هی لیل!) من هیچ کسی رو در کنارت نمیبینم


but I’m with you when you re all alone

(آینه میگه): اما من در کنارتم وقتی تو سراپا تنهایی


And you correct me when Im lookin wrong

و آینه تو من رو تصحیح میکنی وفتی دارم اشتباه میبینم


I see that guilt beneath the shame

من حس گناه کار بودن رو همراه با شرم میبینم


I see your soul through your window pain

من روحت رو درمیان پنجره ی درد میبینم


I see the scars that remain

من زخمهایی رو که همیشه باقی میمونند میبینم


I see you Wayne, Im lookin at the..

من تو رو میبینم وین که دارم بهت نگاه میکنم

قسمت آر اند بی برونو مارس[Bruno Mars]


Mirror on the wall, here we are again

آینه ی روی دیوار دوباره ما اینجاییم روبه روی هم 


Through my rise and fall

همیشه با من بودی در همه ی پستی ها و بلندیها 


You’ve been my only friend

تو تنها رفیقم بودی 


You told me that they can understand the man I am

آینه , تو به من گفتی که اونها(مردم) من رو درک میکنند 


So why are we here talkin’ to each other again

پس چرا دوباره من و تو اینجاییم و دوباره داریم باهم حرف میزنیم؟

قسمت رپ لیل وین[Lil Wayne]


Lookin at me now I can see my past

بهم نگاه کن من در تو میتونم گذشتم رو ببینم


Damn I look just like my f-ckin dad

لعنت ! من چقدر شبیه پدر لعنتیم هستم


Light it up, thats smokin’ mirrors

نورها روشن میشن نگاه کن اینها آینه هایین که دارن دود میشن


I even look good in the broken mirror

من حتی در آینه های شکسته هم خوب میبینم


I see my momma smile thats a blessin

من مادرم رو میبینم با اون لبخند مقدسش


I see the change, I see the message

من تغییر رو میبینم من پیامها رو میبینم


and no message could been any clearer

و هیچ پیامی نمیتونه شفاف تر و واضح تر از این باشه


So I’m stared with the man in the…

پس من دوباره شروع خواهم کرد با مردی که در ...(آینه است)

تکرار همون قسمتهای قبلی[Bruno Mars]
Mirror on the wall, here we are again
Through my rise and fall
You’ve been my only friend
You told me that they can understand the man I am
So why are we here talkin’ to each other again

uh…

Mirror on the wall, here we are again
Through my rise and fall
You’ve been my only friend
You told me that they can understand the man I am
So why are we here talkin’ to each other again

(so why are we talkin to each other again)

Mirror on the wall.

Props: Lyrics submitted by David.

Let me know what you think of the Mirror Lil Wayne Lyrics?

امیدوارم لذت برده باشید و اگه کمی و کاستی در ترجمه بود ببخشید. علی معارفی.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -